NEW IN 2022 SOFT CUDDLY FRIENDS

New Soft Cuddly Friends

All kinds of new Soft and very Cuddly Friends.

Steiff 242595 Floppy Lumpi Hond / Dog / Hund

Steiff 242595 Floppy Lumpi Hond / Dog / Hund, 20cm.

 • Add to cart

  Steiff 242694 Floppy Hoppel Hase Soft Cuddly Friends

  Steiff 242694 Floppy Hoppel Hase Soft Cuddly Friends, 20cm.

 • Add to cart

  Steiff 067679 Soft Cuddly Friends Unica Einhorn

  Steiff 067679 Soft Cuddly Friends Unica Einhorn, 27cm.

 • Add to cart

  Steiff 067587 Soft cuddly Friends Nils Koala

  Steiff 067587 Soft cuddly Friends Nils Koala, 30cm.

 • Add to cart

  Steiff 067631 Soft Cuddly Friends Gina Giraffe

  Steiff 067631 Soft Cuddly Friends Gina Giraffe, 25 cm

 • Add to cart

  Steiff 060427 Soft Cuddly Friends Bodo Aap / Monkey / Affe

  Steiff 060427 Soft Cuddly Friends Bodo Aap / Monkey / Affe, 30cm.

 • Add to cart

  Steiff 069109 Soft Cuddly Friends Zora zebra

  Steiff 069109 Soft Cuddly Friends Zora zebra, 30cm.

 • Add to cart

  Steiff 065699 Soft Cuddly Friends Liam Leeuw / Lion / Löwe

  Steiff 065699 Soft Cuddly Friends Liam Leeuw / Lion / Löwe, 26cm.

 • Add to cart

  Steiff 024658 Soft Cuddly Friends Disney Originals Marie

  Steiff 024658 Soft Cuddly Friends Disney Originals Marie, 24cm.
 • Add to cart

  Steiff 024610 Soft Cuddly Friends Disney Originals Susi

  Steiff 024610 Soft Cuddly Friends Disney Originals Susi, 24cm.

 • Add to cart

  Steiff 024665 Soft Cuddly Friends Disney Originals Simba

  Soft Cuddly Friends Disney Originals Simba, 26cm.

 • Add to cart

  Steiff 067082 Snuffy Hond / Dog / Hund Soft cuddly friends

  Steiff 067082 Snuffy Hond / Dog / Hund soft cuddly friends, 27cm.

 • Add to cart

  Steiff Cassie Kat / Cat / Katze Soft cuddly friends

  Steiff Cassie Kat / Cat / Katze Soft cuddly friends, 26cm

 • Add to cart

  Steiff 073748 Dinkie Ezel / donkey / Esel

  Steiff 073748 Dinkie Ezel / donkey / Esel, 30cm.

 • Add to cart

  Steiff 083594 Peppi Puppy / puppy / Welpe

  Steiff 083594 Peppi Puppy / puppy / Welpe, 28cm

 • Add to cart

  Steiff 067075 Berno Goldendoodle

  Steiff 067075 Berno Goldendoodle, 36cm.
 • Add to cart
  !